Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna

Polska Akademia Rozwoju i Sportu prowadzi kursy dla dorosłych, w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego oraz menadżera sportu. Podstawą prawną prowadzonej działalności jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

Polska Akademia Rozwoju i Sportu jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018   Dzięki temu osoby zarejestrowane jako bezrobotne w całej Polsce mogą brać bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń lokalnych urzędów pracy. 

 

AKTUALNA PODSTAWA PRAWNA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe Dz.U. 2017 nr 0 poz. 59 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2017 nr 0, poz. 1632 ze zm.

 

 

WCZEŚNIEJSZE AKTY PRAWNE:

 

Ustawa o kulturze fizycznej (Dziennik Ustaw 1996 nr 25, poz. 113) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001rw sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dziennik Ustaw 2001 nr 101, poz. 1095)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dziennik Ustaw 2003 nr 8, poz. 93)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dziennik Ustaw 2003 Nr 193, poz. 1888)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dziennik Ustaw 2003 nr 98, poz. 896)

 

Sprawdzenie bieżących aktów prawnych jest możliwe na stronie: