Szkolenie instruktorów i trenerów w 9 Warmińskim Pułku Rozpoznawczym.

Nasza współpraca z Wojskiem zaowocowała kolejnym szkoleniem instruktorów i trenerów w 9 Warmińskim Pułku Rozpoznawczym.
Szkoliliśmy trenerów personalnych z zakresu treningu siłowego, wydolnościowego i funkcjonalnego. Kolejnym szkoleniem, które prowadziliśmy w tym samym terminie dla żołnierzy był kurs dla instruktorów pływania. Postaraliśmy się przekazać jak najwięcej wiedzy żołnierzom, żeby mogli dbać o rozój własny i wszystkich trenujących będących pod ich opieką.
Kilka zdjęć z zajęć treningu funkcjonalnego i wydolnościowego:

Zajęcia na siłowni z zakresu treningu siłowego:


Basen i zajęcia podczas kursy instruktorów pływania:
Nasza kadra wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami o czym świadczą imienne podziękowania dla trenerów prowadzących: