Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Gimnastyka artystyczna Zgłoś chęć

Gimnastyka artystyczna forma gimnastyki łączącej ćwiczenia rozciągające, zmysł równowagi, zręczności z elementami tańca. Pokaz może odbywać się pojedynczo, lub w drużynach liczących 5 lub 6 osób. Polega na wykonywaniu układów tanecznych i akrobatycznych, lub ćwiczeń z przyrządami: skakanką, piłką, obręczą, parą maczug, lub wstążką. Na punktację wpływa ocena sędziów oceniających zachowanie równowagi zawodniczek, skoków, piruetów, umiejętności posługiwania się przyrządami.

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji gimnastyka artystyczna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor gimnastyki artystycznej prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o układy choreograficzne z elementami gimnastyki. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

 

Kurs instruktora gimnastyki artystycznej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej kursu

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg podczas trwania kursu (dotyczy tylko kursów na terenie Lublina )

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gimnastyki i jej ewolucja

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej

Systematyka ćwiczeń gimnastyki artystycznej

Technika ćwiczeń wykonywanych

Przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna

Przepisy sędziowania

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie techniki w gimnastyce

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie taktyki w gimnastyce

Indywidualne podwyższanie własnej sprawności

Ćwiczenia taneczne

Ćwiczenia umuzykalniające

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Ćwiczenia skoków, równowagi, gibkości i obrotów z piłką, wstążką, obręczą, skakanką, parą maczug lub bez niczego

Ćwiczenia tematów i układów ruchowych

Ćwiczenia układów indywidualnych

Ćwiczenie układów grupowych

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora gimnastyka artystyczna, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

*Przykładowe Certyfikaty 

 

KADRA 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.