Kursy Menedżerskie

KURSY MENADŻERSKIE 

to najlepszy sposób na uzupełnienie wykształcenia o interesującą profesję na czasie. Ma na celu przygotowanie kadry zarządzającej do organizacji imprez sportowych, zarządzania obiektami sportowymi oraz planowania działań marketingowych. Kursanci pozyskają kluczowe kompetencje menadżera sportu oraz rekreacji ruchowej oraz wiedzę na temat pozyskiwania środków publicznych oraz kapitału od sponsorów z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

Oferowane przez nas kursy menadżerskie pozwolą na zdobycie wiedzy w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu menadżera sportu i rekreacji oraz umożliwości podjęcie pracy w klubachi federacjach sportowych.

Program kursu obejmuje w szczególności:

Kurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, sportowców, pasjonatów imprez sportowych i osób, które mają zawodowy związek z zarządzaniem sportem, turystyką i rekreacją.

Pozwala on na uzyskanie uprawnień pozwalających na podjęcie pracy w instytucjach mających związek ze sportem, organizacją imprez sportowych propagowaniem poszczególnych dyscyplin sportowych, w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji, w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe, klubach fitness, jednostkach odnowy biologicznej.Sprawdź naszą ofertę kursów.