Badminton Zgłoś chęć

Badminton to gra 2, lub 4 osobowa prowadzona na punkty. Polega ona na odbijaniu rakietką lotki przez siatkę. Wygrana polega na wygraniu dwóch setów. Wygrany set to taki w którym drużyna lub zawodnik osiągnie wynik 21 punktów, albo 2 punkty przewagi nad przeciwnikiem. Badminton jest grą mocno nastawioną na kondycję. Równe ważne są też technika i refleks zawodników. Inną spotykaną też nazwą badmintona jest kometka.

 

Po ukończeniu kursu instruktor rekreacji ruchowej w specjalizacji badminton może samodzielnie zaplanować i prowadzić zajęcia z danej specjalności.

Instruktor badmintonu prowadzi zajęcia ruchowe, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. W czasie zajęć uczestnicy odprężają się i regenerują siły spowodowane zmęczeniem w pracy. Zajęcia te są dobierane w zależności od możliwości fizycznych i potrzeb uczestników, którzy mogą być w różnym wieku i kondycji fizycznej. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Instruktor badmintonu może być zatrudniony w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, koloniach i obozach wypoczynkowych oraz prowadz własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat i posiadająca wykształcenie min. średnie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 589,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia Badmintona i jego rozwój w Polsce i na świecie

Przepisy w Badmintonie

Boisko i sprzęt do Badmintona

MFB i jego obowiązki

PZB i jego obowiązki

Terminologia

Przygotowywanie imprez

Podział uderzeń w badmintonie


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Przystosowanie ćwiczeń w zależności do wieku

Rozgrzewka

Podstawowe ćwiczenia

Chwyt Forhendowy

Klir forhendowy

Smecz

Skrót

Drajw

Uderzenie bekhendowe, forhendowe

Metodyka nauczania gry, ćwiczenia oswajające z rakietką i lotką

Gry i zabawy ruchowe

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności badminton, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.