Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Tenis stołowy Zgłoś chęć

Tenis stołowy często określany jako ping-pong, jest grą w której może uczestniczyć dwoje lub czworo zawodników. Odbywa się przy stole i polega na odbijaniu piłeczki tak by przeleciała nad siatką, na stronę przeciwnika. Piłeczka może zostać odbita wyłącznie po odbiciu. Punkty przyznawane są za nieodebrane uderzenia przeciwnika. Jest to gra wysoce dynamiczna.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji tenis stołowy upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor tenisa stołowego prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o zasady gry. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora tenisa stołowego przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych,  klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 899,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina) 

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Rys historyczny tenisa stołowego

Charakterystyka sprzętu

Metody i techniki nauczania w tenisie stołowym

Techniki i taktyka w tenisie stołowym

Współpraca zawodników w grze zespołowej

Pomoc przedmedyczna

Przepisy BHP

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia kondycyjne

Ćwiczenia ogólnej sprawności fizycznej

Ćwiczenia siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji

Ćwiczenia współpracy zawodników

Ćwiczenie podstawowych umiejętności

Rozwój umiejętności zawodników

Trening zagrań, ataku i obrony

Trening taktyki

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora tenisa stołowego, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacji w języku angielskim GRATIS !

 

*przykładowe dokumenty

KADRA

                    

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.