Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Tenis jest dyscyplina sportową w formie gry rozgrywanej na boisku zwanym kortem. Polega na przebijaniu przy pomocy rakiety tenisowej piłeczki ponad siatką. W grze może uczestniczyć dwójka zawodników, lub czwórka. Grupa zawodników może być mieszana pod względem płci. Mecz dzieli się na sety, w skład których wchodzą gemy. Te dzielą się na punkty. Mecze wygrywa się po zwycięskim rozegraniu dwóch setów.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji tenis upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor tenisa prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o zasady gry. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora tenisa przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, na kortach tenisowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 889,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Rys historyczny i rozwój tenisa

Charakterystyka sprzętu i kortów tenisowych

Metody i techniki nauczania w tenisie

Techniki i taktyka w tenisie

Rodzaje ćwiczeń rozgrzewających

Współpraca zawodników w grze zespołowej

Pomoc przedmedyczna

Przepisy BHP

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia kondycyjne i ogólnorozwojowe

Ćwiczenia siły, elastyczności, szybkości, wytrzymałości, koordynacji

Ćwiczenia postaw tenisa: chwytów, pozycji zasadniczych i pracy ciała. Nauka podanych uderzeń

Ćwiczenia współpracy zawodników

Ćwiczenie podstawowych umiejętności

Ćwiczenie różnych styli gry w tenisa

Rozwój umiejętności zawodników

Trening zagrań, ataku i obrony

Trening taktyki

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

 

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora tenisa, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.