Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Strzelectwo sportowe Zgłoś chęć

 

 

 

* DRODZY KLIENCI, ZWIĄZKU Z PRACAMI ZWIĄZANYMI ZE ZMIANAMI SZATY GRAFICZNEJ NASZEJ STRONY, MOGĄ  WYSTĄPIĆ PROBLEMY ZE ZGŁOSZENIEM NA KURS, PROSIMY PISAĆ  BEZPOŚREDNIO NA MAILA FIRMOWGO - info@sport-kursy.pl  LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM -   575-878-141.

za szystkie niedogodności przepraszamy.  

 

Strzelectwo sportowe to grupa sportów polegająca na strzelaniu do celów nieruchomych – tarczy lub ruchomych – np.: rzutki przy pomocy różnych rodzajów broni strzeleckiej. Dyscyplina to uczy umiejętności koncentracji, oraz delikatności – potrzebne jest to przy powolnym i równomiernym naciskaniu spustu.

Kurs instruktora sportu w specjalizacji strzelectwo sportowe upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor strzelectwa sportowego musi nie tylko umieć motywować uczestników do zajęć, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora strzelectwa sportowego przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 949,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia strzelectwa

Omówienie i podział broni

Budowa i wyposażenie strzelnic

Przygotowanie psychiczne zawodników

Obsługa i konserwacja broni

Techniki strzelania z broni krótkiej i długiej

Rodzaje broni stosowane w strzelectwie sportowym

Rodzaje postaw strzeleckich

Planowanie szkolenia sportowego

Bezpieczeństwo w prowadzeniu zajęć na strzelnicy

Przepisy i regulaminy

Przepisy BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Obsługa strzelnicy

Przygotowanie sprawnościowe

Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora strzelectwa sportowego, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.