Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Koszykówka Zgłoś chęć

Koszykówka jest gra polegająca na rywalizacji dwóch pięcioosobowych drużyn w wrzutach piłki do kosza drużyny przeciwnej. Kosze umieszczone na przeciwległych końcach boiska na wysokości 3,05 metra. Wygrywa drużyna która po czasie gry ma więcej punktów. Punktacja jest różna, w zależności od odległości zawodnika rzucającego piłkę do kosza i waha się od 1 punktu (rzut z linii rzutów wolnych), do trzech (rzut za linii rzutów). Jest to gra bardzo widowiskowa, intensywna i szybka, wymagająca bardzo dobrej kondycji fizycznej.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji koszykówka upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor koszykówki prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora koszykówki przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 639,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia piłki Koszykowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

Przepisy gry w piłkę Koszykową-omówienie

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania w piłce Koszykowej, proporcje

Formy stosowane w nauczaniu piłki Koszykowej

Gra uproszczona, szkolna, właściwa

Przyjęcie zagrywki

Taktyka indywidualna w ataku

Taktyka indywidualna w obronie

Taktyka gry w obronie

Taktyka indywidualna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych

Przepisy koszykówki, sędziowanie

Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych

Rola koszykówki w edukacji młodzieży

Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w koszykówce

Metodyka nauczania oraz technika wykonania poszczególnych elementów w koszykówce

Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku

Techniczne umiejętności zawodnika z piłką

Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie

Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system obrony stref, obrona kombinowana).

Obrona grupowa (przesunięcie, przekazanie, obrona zawodnika mijającego z piłką, obrona przed ścięciem, zasłony)

Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1×1 z piłką i bez piłki)

Atak grupowy (współpraca zawodników poruszających się poza polem i w polu 3 sekund bez zasłon oraz z zasłonami)

Atak indywidualny

Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora koszykówki, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

 

 

 

Instruktorzy:

https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.