Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Snowboard Zgłoś chęć

Snowboard jest dyscyplina przypominającą narciarstwo. W odróżnieniu jednak od niego, zawodnik nie korzysta z nart, a pojedynczej deski, zwanej snowbordem. Zawodnicy mogą brać udział w konkurencjach zjazdowych, lub ewolucjach. Zawody odbywają się na specjalnie przygotowanych zboczach, lub konstrukcjach (skocznie, boxy, raile).

Kurs instruktora sportu w specjalizacji snowboard upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie, przygotowując uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych na obozach i koloniach, w ośrodkach wypoczynkowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie  w kraju i za granicą.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy szkolenia otrzymują uprawnienia instruktora sportu o specjalizacji: snowboard,  zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kurs instruktora snowboardu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Uwagi:

* Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz niekarana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie. 

* PARiS/Organizator kursu nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Koszty związane z dojazdem oraz wyciągami uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Pomagamy w organizacji zakwaterowania.

* Uczestnik kursu jest zobowiązany posiadać sprzęt odpowiednio dobrany do ciężaru ciała, wzrostu, zainteresowań oraz umiejętności. Sprzęt powinien być odpowiednio dopasowany, sprawdzony przez fachowców w serwisie i przygotowany (deska naostrzona i posmarowana). Istnieje możliwość wypożyczenia lub zakupu sprzętu snowboardowego na miejscu.

*  W przypadku zgłoszenia się na dany termin kursu mniej niż 5 osób, kurs zostaje odwołany na 5 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

 

 

Czas trwania kursu – 70 godzin

w tym 40 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 999,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

                                           

W cenę kursu wlicza się:

wykłady (zajęcia teoretyczne)

zajęcia praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora sportu

Zasady współpracy

Komunikacja interpersonalna

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

Podstawy fizjologii człowieka

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia  określonej formy treningu

Omówienie wad postawy

Dietetyka i suplementacja

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Medycyna sportowa

Przepisy BHP

Zagadnienia prawne

Reklama i marketing

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Dobieranie formy zajęć do możliwości kursantów lub podopiecznych

Dobór treningu z uwzględnieniem celów, wskazań oraz oczekiwań klienta

Proces szkolenia sportowego na różnych szczeblach poziomu sportowego w danej dyscyplinie

Utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie się w tej dziedzinie

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne (stretching)

Nauka podstawowych ćwiczeń potrzebnych w danej dyscyplinie

Zasady pracy z osobami kontuzjowanymi oraz z problemami zdrowotnymi

Ocena przebiegu zajęć i wyciągania wniosków.

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora snowboardu, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.