Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Skoki do wody Zgłoś chęć

Skoki do wody wykonuje się z trampoliny lub z wieży. Z trampoliny rozgrywa się konkurencje następujących typów skoków: w przód, w tył, śruba, delfin, auerbach. Przy skokach z wieży jest jeszcze jeden typ – skoki z stania na rękach. Skoki mogą odbywać się zarówno z postawy zatrzymanej, jak i z rozbiegu.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji skoki do wody upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor skoków do wody prowadzi zajęcia ruchowe. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora skoków do wody przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, basenach, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 739,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora skoków do wody

Psychologiczne aspekty wywiadu i pracy z klientem

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia  określonej formy treningu

Zasady współpracy

Motywacja

Podstawy anatomii ogólnej i czynnościowej aparatu ruchu

Podstawy fizjologii człowieka

Omówienie wad postawy

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Charakterystyka dyscypliny

Omówienie stylów pływackich, reguł pływania sportowego i skoków do wody

Podstawy naboru i selekcji

Podstawy treningu pływackiego

Podstawy treningu skoków do wody

Technika skoków do wody ( skok w przód, skok w tył, delfin, auerbach, śruba, skoki z stania na rękach)

Przygotowanie ogólnorozwojowe

Fizjologiczne i biomechaniczne aspekty pływania i skoków do wody

Podstawowe fizyczne cechy środowiska wodnego

Zasady bezpieczeństwa

Odpowiedzialność cywilna i karna

Ratownictwo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dietetyka,  suplementacja i antydoping

Przepisy BHP

Przepisy pływania i skoków do wody

Zagadnienia prawne

Komunikacja interpersonalna

Przepisy sędziowania

Reklama i marketing


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych

Gry i zabawy oswajające w wodzie płytkiej i średnio głębokiej

Techniki  skoku :

Skok w przód

Skok w tył

Delfin

Auerbach

Śruba.

Skoki ze stania na rękach

Nauka skoków idywidualnych

Nauka skoków dwójkami

Metodyka nauczania pływania i skoków

Metodyka nauczania stania na rękach

Technika skoków krok po kroku

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora skoków do wody, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.