Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Rugby jest kontaktowa grą zespołową, z charakterystycznymi bramkami w formie litery H umieszczonymi na przeciwległych krańcach prostokątnego boiska. Punkty zdobyć można przez przyłożenie – położenie piłki na polu punktowym przeciwnika, lub kopnięcia na bramkę. W rugby można grać zarówno ręką jak i nogą. Podania można wykonywać tylko ręką i tylko do tyłu.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji rugby upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor rugby prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o zasady gry. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs rugby przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć boiskach, klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 739,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gry w rugby na świecie i w Polsce.

Charakterystyka gry w rugby

Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów

Metodyka  i systematyka nauczania gry w rugby.

Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.

Technika, podziały, elementy, szkoły, style.

Przepisy gry

Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć

Planowanie pracy szkoleniowej

Opracowanie planu pracy zespołu

Systemy gry w ujęciu historycznym i współczesne - najczęściej występujące

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Zasady gry w obronie i ofensywie, różne rodzeje odbioru piłki.

Metodyka nauczania w odpowiednich grupach wiekowych.

Rodzaje taktyk w ataku – rozwiązania indywidualne, zespołowe, szybka kontra, atak pozycyjny, atak nieskoordynowany.

Rodzaje taktyk w obronie – obrona indywidualna i jej zasady, obrona zespołowa, obrona strefą, obrona indywidualna.

Ćwiczenia ulatwiające zabawę z piłką, nauczanie techniki gry.

Różnorakie ćwiczenia prowadzące do poprawy motoryki, dynamiki, szybkości, skoczności, wytrzymałości, techniki użytkowej.

Pedagogizacja prowadzenia zajęć i sprawdzian praktyczny.

Zajęcia zakończone egazminem teoretycznym i praktycznym 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rugby, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.