Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Podnoszenie ciężarów Zgłoś chęć

Podnoszenie ciężarów należą do dyscypliny ciężkiej atletyki. Zawodnik, lub zawodniczka musi podnieść określoną masę przytwierdzoną do sztangi. Podnoszenie ciężarów składa się z dwóch bojów: z rwania i podrzutu. Rwanie jest to bój, który polega na energicznym oraz technicznym podniesieniu sztangi. Rwanie jest szybkim skoordynowanym ruchem, który ma na celu uniesienie sztangi ponad głowę. Podrzut zaś składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem podrzutu jest zarzucanie sztangi na klatkę piersiową, zaś drugim wybicie sztangi ponad głowę.

Kurs instruktora sportu w specjalizacji podnoszenie ciężarów upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor podoszenie ciężarów prowadzi zajęcia ruchowe polegające na zwiększeniu siły mięsni oraz wytrzymałości organizmu. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora podoszenie ciężarów przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w siłowniach, klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym  teoretycznych 60 i  praktycznych 30

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Anatomia i fizjologia człowieka.

Omówienie bojów występujących w podnoszeniu ciężarów z uwzględnieniem pracy poszczególnych mięśni w bojach podnoszenia ciężarów.

Charakterystyka roli trenera podnoszenia ciężarów, organizacji szkolenia zawodników.

Nabór i selekcja do podnoszenia ciężarów.

Błędy w jednostce treningowej.

Żywienie i dieta w podnoszeniu ciężarów.

Charakterystyka najczęstszych obaw zawodników rozpoczynających swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów.

Ochrona kręgosłupa podczas treningu podnoszenia ciężarów.

Odnowa biologiczna w podnoszeniu ciężarów.

Pojęcie rozgrzewki i stretchingu w podnoszeniu ciężarów.

Metodyka nauczania techniki podnoszenia ciężarów.

Koncentracja.

Omówienie zagadnień dotyczących uczestnictwa w zawodach zawodników ( jakie warunki muszą być spełnione ).

Odżywki witaminy i inne środki farmakologiczne wspomagające stosowane w podnoszeniu ciężarów.

Gospodarka wodna organizmu. 

Charakterystyka zawodów w podnoszeniu ciężarów.

Etapy rozwoju zawodnika.

Omówienie ćwiczeń klasycznych w podnoszeniu ciężarów.

Charakterystyka ćwiczeń pomocniczych w podnoszeniu ciężarów.

Planowanie i budowa treningu

Trening wszechstronny ogólnorozwojowy.

Tok i budowa treningu.

Kontrola lekarska. 

Omówienie zagadnień współzawodnictwa sportowego.

Struktura zawodów.

Systemy, regulaminy i przepisy zawodów w podnoszeniu ciężarów.

Rola i zadania trenera na zawodach.

Omówienie ćwiczeń podstawowych oraz uzupełniających w podnoszeniu ciężarów.

Charakterystyka planowania jednostki treningowej.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Nauka wykonania prawidłowej rozgrzewki adekwatnej do treningu podnoszenia ciężarów.

Charakterystyka specyfiki wykonania martwego ciągu w chwycie rwaniowym.

Nauka wykonania rwania technicznego z wyodrębnieniem  poszczególnych etapów w tym boju.

Nauka wykonania rwania siłowego, rwania na proste nogi, rwania na siad, rwania z powyżej kolan, rwania z poniżej kolan i rwania technicznego.

Charakterystyka specyfiki wykonania martwego ciągu w chwycie podrzutowym.

Nauka wykonania podrzutu technicznego z wyodrębnieniem  poszczególnych etapów w tym boju.

Nauka wykonania zarzutu siłowego, zarzutu na proste nogi, zarzutu na siad, zarzutu z powyżej kolan, zarzutu z poniżej kolan i zarzutu technicznego.

Nauka wykonania drugiego etapu podrzutu na unik, na pełen unik oraz metodą na nożyce.

Pokaz ćwiczeń pomocnych w nauce danych bojów, w aspekcie doskonalenia techniki.

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs Kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym 

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora podnoszenia ciężarów, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.