Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Pływanie synchroniczne Zgłoś chęć

Pływanie synchroniczne jest połączeniem pływania, tańca, gimnastyki, oraz baletu. Obecnie jest on uprawiany prawie wyłącznie przez kobiety. Zawody rozgrywane są w konkurencjach: solo, duet, team i kombinacja. Zawodniczki przedstawiają układy pływackie zsynchronizowane z muzyką.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji pływanie synchroniczne upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor pływania synchronicznego prowadzi zajęcia taneczne w oparciu o układy choreograficzne z elementami ćwiczeń rozciągających i uelastyczniająch mięśnie. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora pływania synchronicznego przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, basenach, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 739,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina) 

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia pływania, pływanie jako sport olimpijski.

Podstawowe zagadnienia z zakresu pracy instruktora/trenera pływania.

Zajęcia indywidualne, a grupowe.

Pływanie amatorskie, a zawodowe.

Organizacja treningów w zależności od charakteru grupy.

Właściwe podejście psychologiczne do poszczególnych grup wiekowych i treningowych

Światowa Federacja Pływania „FINA” , klasy sportowe.

Dbałość o precyzję, czyli jak uczyć, by nasz podopieczny na 1 zawodach nie dostał dyskwalifikacji za malutki błąd.

Kontuzje 

Przepisy pływania, poszczególne style, dyskwalifikacje.

 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE:

Wprowadzenie i adaptacja do środowiska wodnego, „zaprzyjaźnienie” kursanta z wodą i przełamanie bariery psychologicznej zanurzenia głowy.

Ćwiczenie pierwszych wydechów w formie zabawy .

Pierwsze próby wykonania leżenia na plecach.

Ćwiczenia pracy nóg w stylu grzbietowym oraz dowolnym wykonywane przy brzegu basenu „na sucho”

Próba przepłynięcia niewielkiego dystansu na plecach przy pomocy makaronu.

Ćwiczenie pracy nóg w stylu grzbietowym i dowolnym z pomocą deski.

Próba wykonania „strzałki” w pozycji na brzuchu po odbiciu od ściany.

Ćwiczenie dokładanki grzbietowej  pojedynczej z deską

Ćwiczenia pracy rąk w stylu dowolnym „na sucho” oraz z deską. 

Próba przepłynięcia odcinka nogami na plecach bez pomocy przyrządów.

Doskonalenie dokładanki grzbietowej bez użycia deski.

Próba pokonania basenu stylem grzbietowym bez pomocy przyrządów

Doskonalenie techniki pływania na plecach.

Ćwiczenie dokładanki pojedynczej w stylu dowolnym z pomocą deski.

Próba pokonania basenu dokładanką craulową przy pomocy deski.

GRUPY ZAAWANSOWANE

Trening grup bardziej zaawansowanych, a także wyczynowych układa się na podstawie indywidualnego toku nauczania poszczególnych zawodników z różnymi predyspozycjami do różnych styli pływackich. Ważnymi aspektami właściwego treningu jest również wiek każdego zawodnika i jego wytrenowanie. Określa się to na podstawie kontrolnych sprawdzianów wytrzymałości, dających obraz „wytrenowania” i „wyeksploatowania” zawodnika w danym okresie przygotowawczym/treningowym.

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora pływania synchronicznego, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.