Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Narciarstwo zjazdowe Zgłoś chęć

Narciarstwo zjazdowe polega na jak najszybszym, a w przypadku slalomu i jak najdokładniejszym zjeździe z stoku. Narciarstwo zjazdowe dziali się na wiele różnych dyscyplin (slalomy, kombinacje, carving, etc). Narciarz musi opanować w stopniu znakomitym umiejętność zmiany prędkości, hamowania, skręcania.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji narciarstwa zjazdowego upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor narciarstwa zjazdowego prowadzi zajęcia ruchowe zgodnie z zasadami tego sportu. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1039,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora sportu

Zasady współpracy

Komunikacja interpersonalna

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

Podstawy fizjologii człowieka

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia   określonej formy treningu

Dietetyka i suplementacja

Pojęcie narciarstwa alpejskiego

Zasady w narciarstwie zjazdowym z podziałem na: slalomy, kombinacje i carving

Konkurencje: (SL)slalom, (GS)slalom gigant, (SG)super-g, (DH)zjazd, kombinacja, superkombinacja, slalom równoległy, carving, slalom carving, speed carving,

Zasady dotyczące sprzętu

Dobór i konserwacja sprzętu: kijki, narty, buty, kask

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne (stretching)

Nauka podstawowych ćwiczeń potrzebnych w nauce narciarstwa

Dobór treningu z uwzględnieniem celów np.: poprawa kondycji lub równowagi

Nauka technik narciarskich

Kontrola szybkości i czynniki na nią wpływające

Skręty: pług, skręt telemarkowy, ześlizg, kristiania, skręt równoległy, skręt carvingowy, zwrot alpejski.

Hamowanie i redukcja szybkości

Style jazdy takie jak: carving, śmig, freeriding

Utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie się w narciarstwie

Rozgrzewka i jej znaczenie podczas treningu

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm )

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora narciarstwa zjazdowego, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.