Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Fitness - jogging Zgłoś chęć

Fitness – jogging lub po prostu jogging to forma niespiesznego biegu, czy wręcz truchtu, prędkość nie przekracza 9 kilometrów na godzinę. Nie jest to ćwiczenie intensywne, lecz pomaga w poprawie sprawności fizycznej. Bieg uprawiany jest głównie na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Jogging jest skuteczny dla naszego układu krążenia i pozwala zwalczać otyłość, jak również zmniejszyć efekt starzenia się i zachować dobre zdrowie. Jogging to naszym zdaniem jedna z najprostszych i najbardziej zakorzeniona w naszych ganach forma aktywności fizycznej.

 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji fitness – jogging upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor fitnessjoggingu prowadzi zajęcia ruchowe oparte na intensywnym wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora fitness – joggingu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach i klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, basenach oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie. Wymagana jest znajomość podstawowych komend głosowych i nazewnictwa, ćwiczeń wykorzystywanych w aerobiku oraz doświadczenie (uczestniczenie bądź prowadzenie zajęć aerobik, fitness).

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 589,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie joggingu

Gdzie uprawiać jogging

Korzyści z uprawiania joggingu

Rola muzyki podczas zajęć

Systematyka i terminologia ćwiczeń

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Kiedy i jak biegać

Dobór ubrań i butów

Dieta a jogging

Zasady BHP


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Nauka podstawowych ćwiczeń

Ćwiczenia koordynacyjne

Postawy i ułożenia poszczególnych części ciała

Pozycje wyjściowe

Ćwiczenia na wydłużenie kroku

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia podczas biegu

Jogging w każdym terenie

Nauka oceny postawy i poprawności ruchu

Ćwiczenia wyciszające

Ćwiczenia rozciągające

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi -instruktora sportu (15godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora fitness - joggingu, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

 

 

Instruktorzy:

https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.