Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Lekkoatletyka Zgłoś chęć

Lekkoatletyka jest jedną z najstarszych dyscyplin sportowych. Konkurencje wchodzące w jej skład to: biegi – od krótkiego dystansu (sprinterskie) do sztafetowych i maratonu, rzuty (kulą, dyskiem, oszczepem, młotem), skoki wzwyż, w dal i o tyczce, oraz wieloboje.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji lekkoatletyka upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor lekkoatletyki prowadzi zajęcia ruchowe zgodnie z zasadami tego sportu. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora lekkoatletyki przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich

Nauczanie techniki w biegach sprinterskich - bieg na dystansie

Technika i metodyka nauczania w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Technika i metodyka nauczania chodu sportowego

Przepisy o bezpieczeństwie podczas prowadzenia zajęć w rzutach

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach

Nauczanie techniki pchnięcia kulą

Nauczanie techniki rzutu oszczepem

Metodyka nauczania w skokach

Nauczanie techniki w skoku w dal

Sprawność specjalna i ogólna w skokach

Technika i metodyka nauczania trójskoku

Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż

Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce

Nauczanie techniki rzutu młotem

Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem

Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty

Przepisy sędziowania

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych

Ćwiczenia przygotowawcze w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach

Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem

Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem

Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem

Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu dyskiem

Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich

Ćwiczenia sprawności specjalnej zawodnika

Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora lekkoatletyki, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.