Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Krav maga Zgłoś chęć

Krav maga to dyscyplina sportu walki wywodząca się z Izraela. Bazuje ona na podstawowych odruchach obronnych człowieka. Ciosy wyprowadzane są w kierunku wrażliwych części ciała – oczu, krocza, nóg, gardła. Głównym celem Krav maga jest pozbawienie napastnika zdolności do kontynuacji walki.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji krav maga upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor krav maga prowadzi zajęcia ruchowe polegające na walce wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora krav maga przygotowuje profesjonalnie do przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 889,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia i podstawy krav maga

Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej  

Terminologia stosowana w krav maga

Podział na poziomy w krav maga

Zasady bezpieczeństwa

Techniki w krav maga

Odpowiedzialność cywilna i karna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przepisy BHP

 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia kondycyjne i koordynacyjne

Nauka podstawowych ćwiczeń

Kształtowanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia i nauka walki w dystansie, w klinczu, w parterze

Ćwiczenia i nauka walki bronią

Ćwiczenia w walce zespołowej i indywidualnej

Ćwiczenia uspokajające i rozciągające

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora krav maga, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.