Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Historia gry bilard sięga XV wieku. Polega na uderzaniu kul zwanych fachowo bilami przy pomocy kija, na specjalnym, pokrytym suknem stole o proporcji wymiarów 1 na 2. Zawodnik prowadzi swoją turę, aż do popełnienia błędu, wtedy następuje zamiana. W zależności od odmiany bile wbija się do specjalnych otworów w stole (zwanych luzami lub kieszeniami).

 Kurs instruktora sportu w specjalizacji bilard upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor bilarda prowadzi zajęcia ruchowe. Musi nie tylko umieć motywować uczestników do zajęć, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora bilarda przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach bilardowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 788,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Bilard i jego historia

Rodzaje gier

Kije i ich następujące części

Bile

Stoły i ich budowa

Trójkąty

Terminologia

Sędziowanie

Organizowanie imprez

Polski Związek Bilardowy i jego obowiązki

Zasady BHP


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Rodzaje gier

Ćwiczenia oswajające z kijem i bilami

Pozycje wyjściowe

Zagrania

Masse

Dubel

Wózek

Cofnięcie

Bila odstawna

Shot to nothing

Hit and Hope

Rodzaje treningu i jego planowanie

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora bilarda, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.