Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Gimnastyka sportowa Zgłoś chęć

Gimnastyka sportowa - jest formą gimnastyki wykonywaną solo, bądź skoordynowanych ćwiczeń grupowych. Ćwiczenia wykonywane są na ścieżce, koniu, kółkach, poręczach symetrycznych, drążku, oraz na skokach przez stół gimnastyczny. Jest to bardzo widowiskowa forma gimnastyki.

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji gimnastyka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor gimnastyki sportowej prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o układy choreograficzne. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

 

Kurs instruktora gimnastyki sportowej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej kursu

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg podczas trwania kursu (dotyczy tylko kursów na terenie Lublina )

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gimnastyki i jej ewolucja

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej

Technika ćwiczeń wykonywanych w gimnastyce sportowej

Metody gimnastyki sportowej

Metodyka nauczania techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych

Podstawy Anatomi i Fizjologii 

Przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna

Przepisy sędziowania

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie techniki w gimnastyce

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie taktyki w gimnastyce

Indywidualne podwyższanie własnej sprawności

Przygotowanie do ćwiczeń: piramida dwójkowa, przetaczanie, przewroty, przerzuty, salta, wyskoki, obroty, pady

Ćwiczenia doskonalące: piramida dwójkowa, przetaczanie, przewroty, przerzuty, salta, wyskoki, obroty, pady

Ćwiczenia zespołowe

Ćwiczenie układów par akrobatycznych

Ćwiczenie układów grup akrobatycznych

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora gimnastyki sportowej, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

*Przykładowe Certyfikaty 

 

KADRA 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.