Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Boks to walka sportowa w której walczy się wyłącznie przy pomocy pięści. Jest to jedna z najstarszych znanych form walki sportowej, znany był już starożytnej Grecji. Walka polega na wyprowadzaniu i obronie przed podstawowymi ciosami – prostymi, sierpowymi i ciosami z dołu.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji boks upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor boksu prowadzi zajęcia ruchowe polegające na walce wręcz. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora boksu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 839,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Historia boksu

Przygotowanie teoretyczne

Boks zawodowy, a amatorski

zawodowy

amatorski

Etapy nauczania

Ciosy

Pozycja bokserska

Pozycje obronne

Wyposażenie boksera

Podejście psychologiczne

Planowanie Walki

Planowanie treningów

Dobranie treningów i sprzętu

Podstawowe pojęcia w boksie

Kontuzje w boksie

Kategorie wagowe

Boks olimpijski

Boks zawodowy

Przepisy

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Pozycja bokserska

Poruszanie się w pozycji

Walka w dystansie

Walka w półdystansie

Atak i obrona w walce

Kontratak w walce

Ciosy

Ciosy proste

Ciosy sierpowe

Ciosy z dołu

podbródkowe

haki

Kombinacje ciosów

Pozycje obronne

odskok

odchylenie

garda

zakrok

Walka w odwrotnej pozycji

Walka z przeciwnikiem w odwrotnej pozycji

Pressing w walce

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora boksu, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.