Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Baseball Zgłoś chęć

Baseball jest sportem pochodzącym z Stanów Zjednoczonych. Odbywa ona się na boisku o specyficznym kształcie – jest to wycinek koła o kącie rozwarcia 90 stopni. W grze udział biorą dwie drużyny. Jedna z nich jest drużyną atakującą której celem wybicie, przy pomocy specjalnego kija, piłki rzuconej przez zawodnika drużyny broniącej, aby móc przebiec przez największą liczbę baz w czasie kiedy drużyna broniąca próbuje odzyskać wybitą piłkę. Wygrana następuje po 9 rundach.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji baseball upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

 Instruktor baseball'u prowadzi  zajęcia ruchowe w oparciu o zasady gry. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora baseball'u przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, ośrodkach fitness, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 590,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Baseball i jego historia

Zasady i Przepisy Gry

Opis boiska

Ubiór i wyposażenie

Ligi i organizacje baseballowe

Kultura baseballowa

Terminologia

Sędziowanie

Organizowanie imprez

Zasady BHP


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Rodzaje pozycji i gra na nich

Pałkarz

Biegacz

Miotacz

Łapacz

Ćwiczenia oswajające z pałką

Ćwiczenia oswajające z piłką

Ćwiczenia oswajające z rękawicą

Nauka miotania

Nauka łapania piłki

Nauka uderzania piłki

Rodzaje treningów i ich planowanie:

Treningi techniczne

Treningi aerobowe

Treningi interwałowe

Treningi siłowe

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora baseball'u, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.