Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Badminton Zgłoś chęć

Badminton to gra dwu, lub cztero osobowa prowadzona na punkty. Polega ona na odbijaniu rakietką lotki przez siatkę. Wygrana polega na wygraniu dwóch setów. Wygrany set to taki w którym drużyna lub zawodnik osiągnie wynik 21 punktów, albo 2 punkty przewagi nad przeciwnikiem. Badminton jest grą mocno nastawioną na kondycję. Równe ważne są też technika i refleks zawodników. Inną spotykaną też nazwą badmintona jest kometka.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji badminton upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

 Instruktor badmintonu  prowadzi zajęcia ruchowe oparte na intensywnym wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora badmintona przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych.

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 580,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia Badmintona i jego rozwój w Polsce i na świecie

Przepisy w Badmintonie

Boisko i sprzęt do Badmintona

MFB i jego obowiązki

PZB i jego obowiązki

Terminologia

Przygotowywanie imprez

Podział uderzeń w badmintonie


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Przystosowanie ćwiczeń w zależności do wieku

Rozgrzewka

Podstawowe ćwiczenia

Chwyt Forhendowy

Klir forhendowy

Smecz

Skrót

Drajw

Uderzenie bekhendowe, forhendowe

Metodyka nauczania gry, ćwiczenia oswajające z rakietką i lotką

Gry i zabawy ruchowe

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora badmintona, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.