Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Akrobatyka sportowa Zgłoś chęć

Akrobatyka sportowa - polega na wykonywaniu układów gimnastycznych indywidualnie lub grupowo. Ćwiczenia wykonywane mogą być na różnego rodzaju przyrządach – trampolinie lub ścieżce. Powinny one, w przypadku ćwiczeń grupowych być skoordynowane. Ćwiczenie nie należą do łatwych, sukces możne osiągnąć przez ciężki trening.

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji akrobatyka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor akrobatyki sportowej prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o układ choreograficzny z elementami ćwiczeń rozciągających. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

 

Kurs instruktora akrobatyki sportowej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, ośrodkach fitness, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, basenach oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej kursu

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg podczas trwania kursu (dotyczy tylko kursów na terenie Lublina )

 

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia akrobatyki sportowej

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia  określonej formy treningu

Technika ćwiczeń wykonywanych w akrobatyce sportowej

Układy wykonywane w akrobatyce sportowej

Metody gimnastyczne akrobatyki sportowej

Metodyka nauczania techniki wykonania ćwiczeń akrobatycznych

Komunikacja interpersonalna

Przepisy sędziowania

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

Podstawy fizjologii człowieka

Przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia rozciągające i kondycyjne

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych

Ćwiczenia przygotowawcze w ćwiczeniach akrobatycznych

Ćwiczenia: stania na rękach, szpiczagaty, poziomki, rozkroczków, przerzutu bokiem

Ogólne wzmocnienie ciała poprzez sylwetki gimnastyczne

Rozciąganie i praca nad gibkością

Ćwiczenia przygotowawcze do skoków na trampolinie

Ćwiczenia skoków na trampolinie

Ćwiczenia przygotowawcze do skoków na ścieżce

Ćwiczenia skoków na ścieżce

Ćwiczenia zespołowe

Ćwiczenie układów par akrobatycznych

Ćwiczenie układów grup akrobatycznych

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora akrobatyki sportowej, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

*Przykładowe Certyfikaty 

 

KADRA

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.