Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Aikido to japońska sztuka walki. Kładzie ona duży nacisk na aspekty psychologiczne i moralne, oraz na życie drugiego człowieka. Sztuka walki w Aikido skupia się głównie na przekierowaniu energii ataku przeciwnika, aby zmienić jego kierunek, lub go zneutralizować. W przypadku Aikido wzrost i siła nie odgrywa dużej roli.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji aikido upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor aikido prowadzi zajęcia ruchowe. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora aikido przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, szkołach walki, ośrodkach fitness, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 849,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia Aikido

Przygotowanie teoretyczne

Omówienie zasad Aikido

Etapy nauczania

Podejście psychologiczne

Praktyka Aikido

Stopnie

Wymiar fizyczny i duchowy

Pojęcie ciała, ki i umysłu

Komendy i polecenia

Broń w Aikido

Planowanie treningów

Atak w Aikido

Obrona w Aikido

Dobranie treningów i sprzętu

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Pozycje

Poruszanie się w pozycjach

Wytrącanie z równowagi

Dźwignie na stawy

Uderzenia

Techniki wykonywane w pozycji niskiej

Techniki wykonywane w pozycji wysokiej

Techniki unieruchomień

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora aikido, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.