Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Taniec jest formą ruchu wykonywaną samodzielnie, w parach, lub grupach, zwykle skoordynowanych z muzyką. Sam taniec dzieli się na wiele różnych odmian i stylów. Możemy wyróżnić taniec nowoczesny, klasyczny, ludowy, współczesny, dworski, salonowy, etc. Jest formą ruchową o bardzo długiej historii – jest początki sięgają czasom prehistorycznym.

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji taniec upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor tańca prowadzi zajęcia taneczne w oparciu o układy choreograficzne z elementami ćwiczeń rozciągających i uelastyczniająch mięśnie. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora tańca przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, szkołach tańca, klubach sportowych, szkołach, domach kultury, teatrze, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 839,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (tylko w Lubline)


 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie Tańca

Charakterystyka wybranych form Tańca

Taniec w okresach historycznych

Taniec jako forma spektaklu

Taniec sceniczny

Taniec jako rozrywka

Taniec uliczny

Taniec a fitness

IDO i Polska Federacja Tańca. Ich obowiązki i przepisy

Systematyka i terminologia ćwiczeń

Struktura i elementy zróżnicowania choreografii

Wyraz sceniczny

Zasady BHP

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Nauka kroków

Ćwiczenia koordynacyjne

Podstawowe ćwiczenia i kroki

Pozycje wyjściowe

Ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające

Ćwiczenia oddechowe

Nauka poprzez zabawę

Ćwiczenia rozciągające

Kompozycja Tańca

Dobór utworów muzycznych

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Podczas kursu możesz wybrać specjalizację min: Kurs Instruktora Tańca nowoczesnego, Kurs Instruktora Tańca Hip-Hop, Kurs Instruktora Tańca Disco.

Kurs Instruktora Tańca Towarzyskiego, Kurs Instruktora Tańca Ludowego i wiele innych.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora tańca, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.