Rytmika Zgłoś chęć

Po ukończeniu kursu instruktor rekreacji ruchowej w specjalizacji rytmika może samodzielnie zaplanować i prowadzić zajęcia z danej specjalności.

Instruktor rytmiki prowadzi zajęcia ruchowe, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. W czasie zajęć uczestnicy odprężają się i regenerują siły poprzez ćwiczenia związane ściśle z muzyką i poczuciem rytmu. Zajęcia te są dobierane w zależności od możliwości i potrzeb uczestników. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Instruktor rytmiki może być zatrudniony w ośrodkach rekreacyjnych, przedszkolach, domach kultury, koloniach i obozach wypoczynkowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 989,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora rytmiki

Zasady współpracy

Komunikacja interpersonalna

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

Podstawy fizjologii człowieka

Emisja głosu

Dykcja głosu

Zapis nutowy

Tataizacja

Wprowadzenie do zajęć piosenek

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia  określonej formy zajęć

Przepisy BHP

Zagadnienia prawne

Reklama i marketing

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Dobieranie formy zajęć do możliwości podopiecznych

Dobór zajęć z uwzględnieniem celów, wskazań oraz oczekiwań

Proces szkolenia w danej dyscyplinie

Tworzenie konspektów i planów rocznych

Wyrażanie rytmu i metrum poprzez ruch

Podstawy tańca

Taniec i jego formy

Zabawy ruchowe

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

Nauka podstawowych ćwiczeń niezbędnych podczas zajęć rytmiki

Instrumentalizacja

Zasady pracy z osobami z problemami zdrowotnymi

Ocena przebiegu zajęć i wyciągania wniosków.

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (25 godzin)

 

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności rytmika, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora rekreacji ruchowej

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja instruktorska w cenie 

 

*Przykładowe Certyfikaty 

 

 

Instruktorzy Prowadzący :

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.