Zdrowy kręgosłup Zgłoś chęć

Szkolenie zawierające szereg niezbędnych zagadnień, których celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Program: 
-    Anatomia
-    Fizjologia
-    Profilaktyka
-    Ergonomia
-    Analiza wad postawy
-    Ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych
-    Dopasowanie ćwiczeń do poszczególnego schorzenia

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

komplet dokumentów

Po kursie otrzymujesz :

Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Certyfikat w języku polskim i  angielskim

 

        Czas trwania kursu – 20 godzin (1 Weekendy)

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

      Cena kursu – 359,00 PLN

      Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.