Taping: Wykorzystywanie specjalistycznych plastrów. Adekwatne aplikowanie plastrów do poszczególnych jednostek chorobowych.
Jest bezpieczną i skuteczną metodą zwalczającą dolegliwości bólowe


Część teoretyczna:
1.    Historia 
2.    Właściwości plastrów
3.    Działanie na poszególne układy narządu ruchu
4.    Techniki aplikowania 
5.    Taping w wybranych jednostkach chorobowych

Część praktyczna:
1.    Nauka technik aplikacji
2.    Nauka aplikacji w poszczególnych jednostkach chorobowych
3.    Nauka aplikacji wykorzystywanej w zastojach limfatycznych
4.    Nauka aplikacji korygujących

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

komplet dokumentów

Po kursie otrzymujesz :

Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Certyfikat w języku polskim i  angielskim

 

       Czas trwania kursu – 20 godzin (1 Weekendy)

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

       Cena kursu – 679,00 PLN

       Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.