Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Piłka siatkowa Zgłoś chęć

 Piłka siatkowa rozgrywana jest w hali. Biorą w niej udział dwie sześcioosobowe drużyny. Polega ona na przebijaniu piłki przez siatkę, aby po przelocie dotknęła ona połowy boiska przeciwnika. Piłka nie może jednak przebywać na danej połowie więcej niż trzy odbicia – każde następne zaliczane jest jako błąd. Gra trwa do zdobycia trzech setów – po 25 punktów, lub zdobycia przewagi większej niż 2 punkty.

 


 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji piłka siatkowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor piłki siatkowej prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora piłki siatkowej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 999,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia piłki siatkowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

Przepisy gry w piłkę siatkową-omówienie

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania w piłce siatkowej, proporcje

Formy stosowane w nauczaniu piłki siatkowej

Gra uproszczona, szkolna, właściwa

Przyjęcie zagrywki

Taktyka indywidualna w ataku

Taktyka indywidualna w bloku

Taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki

Taktyka gry w obronie i rola libero w zespole

Taktyka indywidualna w zagrywce

Taktyka indywidualna w rozegraniu

Taktyka zespołowa gry w obronie

Systemy obrony

Taktyka zespołowa gry w ataku

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA :

Ćwiczenia z piłkami i bez

Ćwiczenia w dwójkach z piłkami i bez

Blok-przemieszczanie się, nauka, doskonalenie, błędy

Nauka obrony-zasady obrony, postawy

Postawy siatkarskie i poruszanie się po boisku

Przyjęcie z podaniem sposobem dolnym, pady, rzuty

Przyjęcie z podaniem sposobem górnym

Przyjęcie zagrywki-technika, ustawienie zespołu, zachowanie rozgrywającego

Atak-metodyka nauczania, sposoby wykonania, tempo, nauka dojście, zwody

Rozegranie - technika, nauka kiwnięcia, asekuracja po wystawie

Rozgrzewka przedmeczowa

Zagrywka-tenisowa rotacyjna, bezrotacyjna, boczna, w wyskoku dynamiczna

Sprawdzian techniki indywidualnej - odb. ob. górą i dołem, atak, zagrywka, blok

Fragmenty gry w piłkę siatkową 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora piłki siatkowej, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.