Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Piłka ręczna Zgłoś chęć

Piłka ręczna - zwana również jak szczypiorniak jest zespołowa grą (dwie drużyny po 7 osób) polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciwnika. W odróżnieniu od piłki nożnej, należy wykonać to wyłącznie przy pomocy rąk. Zawodnik posiadający piłkę nie może wykonać więcej niż 3 kroki – musi przekazać piłkę innemu zawodnikowi. Nie zawsze się to udaje – przeciwnik tylko czyha na możliwość przejęcia piłki. Mecz trwa przez dwie połowy po 30 minut.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji piłka ręczna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor piłki ręcznej prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora piłki ręcznej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 640,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia piłki recznej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

Przepisy gry w piłkę reczną - omówienie

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania w piłce recznej, proporcje

Formy stosowane w nauczaniu piłki recznej

Gra uproszczona, szkolna, właściwa

Taktyka indywidualna w ataku

Taktyka indywidualna w obronie

Taktyka indywidualna w przyjęciu piłki

Taktyka gry w obronie w piłce recznej

Taktyka indywidualna w rozgrywaniu piłki 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Gry i zabawy przygotowujące do gry

Ćwiczenia oswajające z piłką, poruszanie się po boisku

Doskonalenie podań w trudniejszych ustawieniach

Nauczanie podań w najprostszych ustawieniach

Nauczanie rzutu w wyskoku

Nauczanie rzutu z przeskokiem

Nauczanie rzutu bieżnego

Nauczanie gry obrotowego

Nauczanie gry skrzydłowego

Atakowanie pozycyjne. Współdziałanie w liniach

Atakowanie pozycyjne w pasach działania

Atakowanie wielopozycyjne

Metodyka nauczania obrony każdy swego

Obrona kombinowana. Taktyka postępowania

Nauczanie obrony strefowej

Sytuacje przewagi liczebnej w ataku i obronie

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora piłki ręcznej, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim 

 

 

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.