Brydż sportowy Zgłoś chęć

Brydż sportowy jest logiczną grą rozgrywaną przy pomocy kart. Wynik rozdania porównywany jest z kartami przeciwnika. Drużyna brydża sportowego może liczyć 1, 2, 4, lub 6 osoby. Do uprawiania tego rodzaju sportu nie jest potrzebna kondycja fizyczna.

 

Po ukończeniu kursu instruktor rekreacji ruchowej w specjalizacji brydż sportowy sportowa może samodzielnie zaplanować i prowadzić zajęcia z danej specjalności.

Instruktor brydża sportowego sportowej prowadzi zajęcia ruchowe, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. W czasie zajęć uczestnicy odprężają się i regenerują siły spowodowane zmęczeniem w pracy. Zajęcia te są dobierane w zależności od możliwości fizycznych i potrzeb uczestników, którzy mogą być w różnym wieku i kondycji fizycznej. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Instruktor brydża sportowego sportowej może być zatrudniony w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, koloniach i obozach wypoczynkowych oraz prowadz własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat i posiadająca wykształcenie min. średnie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 539,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

Miejsce zajęć:
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora brydża sportowego, akceptowane w Unii Europejskiej

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim za dopłatą 20 zł.

 

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.