Taniec jest formą ruchu wykonywaną samodzielnie, w parach, lub grupach, zwykle skoordynowanych z muzyką. Sam taniec dzieli się na wiele różnych odmian i stylów. Możemy wyróżnić taniec nowoczesny, klasyczny, ludowy, współczesny, dworski, salonowy, etc. Jest formą ruchową o bardzo długiej historii – jest początki sięgają czasom prehistorycznym.

 

  Po ukończeniu kursu instruktor rekreacji ruchowej w specjalizacji taniec  może samodzielnie zaplanować i prowadzić zajęcia z danej specjalności.

Instruktor tańca prowadzi zajęcia ruchowe, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. W czasie zajęć uczestnicy odprężają się i regenerują siły spowodowane zmęczeniem w pracy. Zajęcia te są dobierane w zależności od możliwości fizycznych i potrzeb uczestników, którzy mogą być w różnym wieku i kondycji fizycznej. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Instruktor tańca może być zatrudniony w ośrodkach rekreacyjnych, siłowniach, klubach fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, koloniach i obozach wypoczynkowych oraz prowadz własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat i posiadająca wykształcenie min. średnie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej. 

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 849,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie Tańca

Charakterystyka wybranych form Tańca

Taniec w okresach historycznych

Taniec jako forma spektaklu

Taniec sceniczny

Taniec jako rozrywka

Taniec uliczny

Taniec a fitness

IDO i Polska Federacja Tańca. Ich obowiązki i przepisy

Systematyka i terminologia ćwiczeń

Struktura i elementy zróżnicowania choreografii

Wyraz sceniczny

Zasady BHP


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Nauka kroków

Ćwiczenia koordynacyjne

Podstawowe ćwiczenia i kroki

Pozycje wyjściowe

Ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające

Ćwiczenia oddechowe

Nauka poprzez zabawę

Ćwiczenia rozciągające

Kompozycja Tańca

Dobór utworów muzycznych

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora rekreacji ruchowej (25 godzin)

 


Podczas kursu możesz wybrać specjalizację min: Kurs Instruktora Tańca nowoczesnego, Kurs Instruktora Tańca Hip-Hop, Kurs Instruktora Tańca Disco.
Kurs Instruktora Tańca Towarzyskiego, Kurs Instruktora Tańca Ludowego i wiele innych.

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tańca, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora rekreacji ruchowej

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.