Uwaga! Obecnie mamy problem z wysyłką zgłoszeń poprzez formularze kontaktowe, prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio przez email: info@sport-kursy.pl lub telefonicznie +48 575 878 141. Za utrudnienia przepraszamy.

Piłka nożna Zgłoś chęć

Piłką nożną nazywamy grę prowadzoną przez dwie drużyny po 11 osób, polegająca na umieszczeniu piłki w bramce przeciwnika. Jak wskazuje nazwa dyscypliny, nie można w tym celów używać rąk (jedynie bramkarz może łapać piłkę w ręce). Mecz trwa dwa razy po 45 minut. Po przerwie następuje zmiana części boiska – drużyny zamieniają się miejscami. Jest to jedna z najbardziej popularnych gier w Polsce.

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji piłka nożna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor piłki nożnej prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora piłki nożnej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, orlikach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 640,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gry w piłkę nożną na świecie i w Polsce.

Charakterystyka gry w piłkę nożną

Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.

Metodyka  i systematyka  nauczania gry w piłkę nożną.

Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.

Technika, podziały, elementy, szkoły, style.

Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.

Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć

Planowanie pracy szkoleniowej,

Opracowanie rocznego planu pracy zespołu

Systemy gry w ujęciu historycznym i współczesne - najczęściej występujące

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia ulatwiające zabawę z piłką, nauczanie techniki gry.

Nauczanie: uderzenia piłki nogą i głową, przyjęcia piłki, prowadzenia z odpowiednim balansem, nauka dryblingu z piłką i bez piłki.

Zasady gry ciałem w obronie i ofensywie, różne rodzeje odbioru piłki.

Gra bramkarza – odpowiednie ustawianie się, kładzenia, chwyty, wybicia.

Metodyka nauczania w odpowiednich grupach wiekowych.

Rodzaje taktyk w ataku – rozwiązania indywidualne, zespołowe, szybka kontra, atak pozycyjny, atak nieskoordynowany.

Rodzaje taktyk w obronie – obrona indywidualna i jej zasady, obrona zespołowa, obrona strefą, obrona indywidualna.

Ustawienia gry zespołu: 1x4x4x2, 1x4x2x3x1 itp.

Przejścia ustawień w trakcie gry.

Stałe fragmenty – rzuty wolne, rzuty wolne pośrednie, rzuty rożne, rzuty karne.

Ćwiczenia ulatwiające zabawę z piłką, nauczanie techniki gry.

Różnorakie ćwiczenia prowadzące do poprawy motoryki, dynamiki, szybkości, skoczności, wytrzymałości, techniki użytkowej.

Pedagogizacja prowadzenia zajęć i sprawdzian praktyczny.

Zajęcia zakończone egazminem teoretycznym i praktycznym 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora sportu (15 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm 

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora piłki nożnej, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim

 

 

 

Instruktorzy: https://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.