Podstawa prawna

Polska Akademia Rozwoju i Sportu prowadzi kursy dla dorosłych, w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego oraz menadżera sportu. Podstawą prawną prowadzonej działalności jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

Polska Akademia Rozwoju i Sportu jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018   Dzięki temu osoby zarejestrowane jako bezrobotne w całej Polsce mogą brać bezpłatny udział w naszych kursach i szkoleniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w działach szkoleń lokalnych urzędów pracy.