+48 575 878 141   info@sport-kursy.pl

Hipoterapia Zgłoś chęć

Hipoterapia to forma rehabilitacji z udziałem konia. Oddziałuje ona zarówno fizycznie jak i psychicznie. Działa dobroczynnie na osoby w niej uczestniczące. Jej celem poprzez zajęcia z koniem jest przywrócenie sprawności psychicznej lub fizycznej pacjentowi poddanemu kuracji.

 

Kurs instruktora hipoterapii

 

KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII

Hipoterapia jako jedna z najbardziej efektywnych form rehabilitacji psychoruchowej jest doskonałym narzędziem przywracającym pacjenta do zdrowia. Jej wielopłaszczyznowe działanie powoduje, że jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi w ciągłym stresie. Dodatkowo pomaga rozwinąć empatię, czy skorygować postawę ciała. Sama hipoterapia może być przeprowadzana zarówno grupowo jak i indywidualnie, co niesie ze sobą dużą elastyczność prowadzącego przy planowaniu i przeprowadzaniu zajęć. Dzięki ukończeniu u nas kursu instruktora hipoterapii zyskujesz kwalifikacje, które umożliwiają swobodne funkcjonowanie na rynku pracy.

CO DAJE TAKI KURS ?

Decydując się na kurs instruktora hipoterapii otrzymujesz możliwość zatrudnienia w ośrodkach rekreacyjnych. Zyskujesz również dodatkowe atuty jako opiekun kolonii oraz obozów wypoczynkowych. Stawiając na swoją kompetencję i rozwój osobisty, pokazujesz profesjonalizm. Jesteśmy tu po to, żeby pomóc Tobie osiągnąć wyznaczone cele.

PRZEBIEG KURSU 

Wszystkie zajęcia Polskiej Akademii Rozwoju i Sportu w Lublinie przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę. Podzielenie zajęć na część teoretyczną i praktyczną gwarantuje każdemu uczestnikowi kursu instruktora hipoterapii zdobycie zarówno niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznego doświadczenia, które zaowocuje w pracy.

Do kursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła osiemnaście lat i posiada min. Wykształcenie średnie.

W trosce o najwyższy poziom nauczania, nasi wykładowcy są zawsze otwarci na potrzeby kursantów oraz są na bieżąco z trendami panującymi na rynku.

 

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena – 1489,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 95124054971111001064493393 - Polska Akademia Rozwoju i Sportu s.c.

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg w czasie trwania kursu 

 

Miejsce zajęć:
Dominów 81D koło Lublina-Atut  lub Kacze buki 3-Stajnia Magra (Gdynia ),Stajnia Masta w Borzęcinie Małym (Warszawa)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Podstawy anatomii, fizjologii i biomechaniki

Podstawy psychologii i pedagogiki

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania hipoterapii

Metody terapeutyczno-rehabilitacyjne

Formy hipoterapii

Wpływ poszczególnych działań hipoterapeutycznych na sfery: fizyczną, emocjonalną, poznawczą, społeczną i motywacyjną pacjenta

Zasady współpracy z pacjentem, rodzicami, opiekunami

Zasady prowadzenia dokumentacji w hipoterapii

Zasady prowadzenia ewaluacji zajęć w hipoterapii

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Określanie celów i planowanie działania hipoterapeutycznego

Realizacja programu hipoterapeutycznego

Opracowanie scenariusza zajęć

Dobieranie formy zajęć do możliwości i potrzeb pacjenta

Prowadzenie obserwacji pacjenta w sferach: fizycznej, emocjonalnej, motywacyjnej, poznawczej, społecznej

Ocena przebiegu i skuteczności hipoterapii

Analiza oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg i wnioski z zajęć hipoterapeutycznych

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi - instruktora rekreacji ruchowej  (15 godzin)

 

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

*xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

*2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (3 zdjęcia w przypadku chęci otrzymania również legitymacji po angielsku - płatne dodatkowo 20 zł)

*dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

*wygodny strój sportowy

*notes, długopis

 

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności aerobiku, akceptowane w Unii Europejskiej

*legitymację instruktora rekreacji ruchowej

*certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

*certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

*zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Istnieje możliwość otrzymania legitymacji w języku angielskim za dopłatą 20 zł.

 

Instruktorzy: http://www.sport-kursy.pl/kadra

 

 

 

Polska Akademia Rozwoju i Sortu nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończeniu kursu. Wyżej opisana działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.